2024 - Program Zelená Hora žije!
Vážení a milí návštěvníci,


vítejte na webových stránkách Zelená hora žije. Naleznete zde informace o všech akcích, které pro Vás připravujeme.

Kdo je to my? Tým ze St. John Nepomuceno Cooperative, družstvo ve spolupráci s Ameba Production, Maticí Svatého Jana Nepomuckého, Stopou bezpečí – kurzy a dalšími spřízněnými dušemi. Věříme, že si z pestré programové nabídky vyberete a rozhodnete se zámek Zelená Hora navštívit.

Jedná se o výraznou dominantu Nepomucka s neopakovatelným geniem loci, o mimořádné místo, kudy kráčely dějiny českých zemí a kde naši předkové zanechali nesmazatelné stopy, které stojí za to znovu objevovat.

Bohužel, areál v dobách komunistické diktatury utrpěl značné škody. A ani po roce 1989 se jeho stav příliš nezlepšil – ba naopak.

Smyslem našeho úsilí je prostřednictvím kulturních, společenských i duchovních aktivit přispět k oživení Zelené Hory a napomoci tak k její záchraně. Výtěžek ze všech akcí proto poslouží k realizaci nezbytných úprav vedoucích v krátkodobém horizontu ke zvýšení návštěvnického komfortu.

Kromě zajištění základní uživatelské infrastruktury (jako je např. vybudování sociálních zařízení apod.) budou provedeny činnosti podmiňující postupnou stavební obnovu areálu zámku a jeho plánované využití. Stane se tak i díky výrazné podpoře ze strany Plzeňského kraje. Ten poskytl účelovou neinvestiční finanční dotaci obci Klášter (vlastník objektu) ve výši 1 452 000 Kč (včetně DPH).


Do konce roku 2024 uskutečníme následující kroky:

  • zaměření zámku a souvisejících objektů

  • stavebně historický a stavebně technický průzkum zámku

  • podrobnou inventarizaci mobiliáře a historických artefaktů zámku pro účely obnovení původní návštěvnické trasy

  • zpracování základního návrhu obsahu tří hlavních expozic (poslední dva body ve spolupráci s Post Bellum/Paměť národa a Západočeským muzeem v Plzni)


Během roku 2025 plánujeme:

  • zpřístupnění věže s vyhlídkou

  • otevření infocentra

  • první menší expozici

  • další zlepšování uživatelské infrastruktury (cesty, zabezpečení)


Celková revitalizace Zelené Hory si sice vyžádá dlouhou, náročnou a nákladnou cestu, ale je třeba začít – a krůček po krůčku se přibližovat k dosažení kýženého cíle.

Vážíme si proto podpory všech, kterým záleží na tom, aby toto památné místo zůstalo zachováno i dalším generacím.

Těšíme se na setkání na Zelené hoře, která žije spolu s Vámi a pro Vás.


Tento projekt byl, ve spolupráci s Národní klastrovou asociací, nepřímo financován z prostředků European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), kterou pověřila Evropská komise, prostřednictvím otevřené výzvy vyhlášené a realizované v rámci projektu SMP-COSME-2021-CLUSTER ECRT PROJECT spolufinancovaného v rámci programu COSME Programme of the European Union.
#EuroCluster   #ECCP   #RuralTourism   #SustainableTourism   #NCA