2024 - Program Zelená Hora žije!
detail akce

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Také v letošním roce na Zelené Hoře oslavíme Nanebevzetí Panny Marie.

V 10 hodin se můžete na Zelenou Horu vydat společně s procesím, které vyjde od nepomuckého arciděkanství (Přesanické náměstí 1, Nepomuk).

V 11 hodin proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha poutní mše svatá, již bude celebrovat P. Jiří Špiřík.

V odpoledních hodinách v témže kostele vystoupí soubor MUSICA VAGANTIUM.

Kompletní harmonogram celého dne bude ještě upřesněn.

Všichni jste srdečně zváni a vítáni.
 
V rámci akce můžete poskytnout dobrovolný příspěvek,
který bude využit na rekonstrukci areálu Zámku Zelená Hora.
NÁKUPEM VSTUPENKY POMŮŽETE ZACHRÁNIT ZÁMEK ZELENÁ HORA I VY.

VÝTĚŽEK Z KONCERTU JDE NA PODPORU OBNOVY CHÁTRAJÍCÍ KULTURNÍ PAMÁTKY.